Inside Bar คืออะไร?

Inside Bar คือ หนึ่งในรูปแบบการกลับตัว (Reversal Pattern) ของการเทรดแบบ Price Action ในการเทรดที่ IQ OPTION นั้นเราสามารถพบเจอรูปแบบการกลับตัวของ Inside Bar ได้เกือบแทบทุกครั้ง รูปแบบการกลับตัวของ Inside Bar สามารถพบเจอบ่อยครั้งในรูปแบบของกราฟแท่งเทียน เทรดเดอร์ส่วนใหญ่มักใช้รูปแบบการกลับตัวนี้ในการเข้าออร์เดอร์เพื่อทำกำไร สามารถบอกได้เลยว่ารูปแบบการกลับตัวของ Inside Bar นั้นค่อนข้างมีความแม่นยำพอสมควร ทำให้ผู้คนต่างหันมาศึกษาและใช้รูปแบบการกลับตัวนี้ในการวิเคราะห์การเข้าเทรดของตนเอง ดังนั้นหากเทรดเดอร์ท่านใดที่สามารถทำความเข้าใจเกี่ยวกับศาสตร์การกลับตัวของ Inside Bar คุณจะสามารถหาจุดเข้าออร์เดอร์ที่แม่นยำได้เพิ่มขึ้น และที่สำคัญการศึกษารูปแบบการกลับตัว Inside Bar จะช่วยให้เทรดเดอร์สามารถอ่านสภาวะของตลาด ณ ช่วงเวลานั้นๆได้ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับเทรดเดอร์ที่ต้องการคาดการณ์การเคลื่อนที่ของราคาในอนาคต

รูปแบบของ Inside Bar

Inside Bar จะประกอบไปด้วยแท่งเทียนสองแท่ง ได้แก่ 1. แท่งแม่ (Mother Bar) 2.แท่งเทียนที่อยู่ภายใน (Inside Bar) ลักษณะของการเกิด Inside Bar จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อแท่งเทียนปัจจุบันมีจุด High-Low ที่ต่ำกว่าแท่งก่อนหน้าส่งผลให้ราคาปัจจุบันมีราคาเปิดและราคาปิดอยู่ภายในแท่งก่อนหน้า ซึ่งเราจะเรียกแท่งก่อนหน้าว่า แท่งแม่ (Mother Bar) และเรียกแท่งปัจจุบันที่อยู่ภายในแท่งแม่ว่า แท่งด้านใน (Inside Bar)  นี่จึงเป็นที่มาของชื่อเรียก Inside Bar นั่นเอง แต่ถ้าหากลองมองดูดีๆ จะพบว่ารูปแบบการเกิดของ Inside Bar จะเป็นรูปแบบราคาที่คล้ายคลึงกับ “รูปแบบสามเหลี่ยม” หรือบางคนอาจจะเรียกว่ารูปแบบ “ธง” ใช่แล้วรูปแบบการเทรดของ Inside Bar จะใช้รูปแบบการเข้าเทรดเหมือนกันกับตัวอย่างที่กล่าวมาข้างต้น นั่นก็คือการเทรดแบบ Breakout นั่นเอง เพื่อให้การใช้งาน Inside Bar มีประสิทธิภาพมากที่สุด เทรดเดอร์ต้องศึกษาวิธีการใช้งานที่ถูกต้องพร้อมเงื่อนไขการเกิด Inside Bar ที่สำคัญ ในส่วนต่อไปเราจะพาไปศึกษาเกี่ยวกับเงื่อนไขสำคัญของการเกิด Inside Bar  

กลยุทธ์การเทรด Inside Bar ใน IQ OPTION-1

(ภาพตัวอย่างรูปแบบ Inside Bar)

ในการเทรดจริงเราอาจจะไม่ได้เจอรูปแบบ Inside Bar ที่สวยงามแบบนี้เสมอไป แต่นั่นไม่ใช่สิ่งสำคัญเพราะหัวใจหลักของ Inside Bar นั้นมีเพียงอย่างเดียวคือ แท่งที่เกิดปัจจุบันต้องมีจุด High-Low ที่ต่ำกว่าแท่งแม่ (Mother Bar) หากเทรดเดอร์เจอแท่งเทียนที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขนี้ก็ใด้สรุปได้เลยว่าสิ่งนั้นคือ Inside Bar 

เงื่อนไขของ Inside Bar

การเทรด Inside Bar จะเป็นการเทรดในลักษณะช่วงที่ราคาเกิดการเกิดการบีบตัว ความหมายการของที่ราคาบีบตัวคือ ราคากำลังสะสมพลังเพื่อรอการระเบิดไปยังทิศทางที่มันได้ทำการ Breakout เพราะฉะนั้นข้อควรระวังของการเทรด Inside Bar คือ เทรดเดอร์จำเป็นต้องเข้าออร์เดอร์ตอนที่ราคาเกิดการ Breakout แท่งแม่ (Mother Bar) เท่านั้น เพราะถ้าหากเทรดเดอร์เข้าออร์เดอร์โดยไม่รอสัญญาณคอนเฟิร์มการ Breakout อาจทำให้ราคาเกิดเป็น False Break ได้ สำหรับสัญญาณคอนเฟิร์มการเข้าเทรด Inside Bar ที่จัดเจนคือ เทรดเดอร์ต้องรอให้ราคาทะลุจุด Low ของ Mother Bar ก่อน หรือ ต้องรอให้ราคาทะลุจุด High ของ Mother Bar ก่อนจึงจะเข้าเทรด  (ดังภาพประกอบ)

กลยุทธ์การเทรด Inside Bar ใน IQ OPTION-2

(ภาพตัวอย่างจุดเข้าออร์เดอร์ Inside Bar)

ข้อดีของการใช้ Inside Bar

Inside Bar เป็นหนึ่งในศาสตร์ของรูปแบบการกลับตัว (Reversal Pattern) ที่นิยมใช้งานมากที่สุดในการเทรดเนื่องจากรูปแบบของ Inside Bar นั้นสามารถพบเจอได้บ่อยและสามารถใช้เทรดทำกำไรได้จริง เทรดเดอร์ที่มีความเข้าใจเกี่ยวกับการเทรด Inside Bar จะสามารถหาจุดเข้าออร์เดอร์ที่แม่นยำได้มากขึ้น พร้อมทั้งยังทำให้เทรดเดอร์มีจุดเข้าออร์เดอร์เพิ่มขึ้นอีกด้วย ซึ่งการทำความเข้าใจรูปแบบของ Inside Bar จะทำให้เทรดเดอร์มีความสนุกในการเทรดมากขึ้นโดยไม่จำเป็นต้องรอสัญญาณจากอินดิเคเตอร์ให้เสียเวลา

การใช้งาน Inside Bar ใน IQ OPTION 

การเกิดรูปแบบ Inside Bar สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา เทรดเดอร์มีหน้าที่คอยเฝ้าสังเกต ณ ตำแหน่งกราฟปัจจุบันว่ามีการเกิด Inside Bar หรือไม่ เมื่อไหร่ก็ตามที่กราฟมีการเกิดรูปแบบของ Inside Bar ให้เทรดเดอร์เตรียมดูว่ากราฟ Inside Bar ที่เกิดขึ้นนั้นอยู่ภายใต้เงื่อนไขหรือไม่ หากกราฟอยู่ภายใต้เงื่อนไขให้ทำการรอเข้าออร์เดอร์ที่ตำแหน่งกราฟเกิดการ Breakout ได้เลย

กลยุทธ์การเทรด Inside Bar ใน IQ OPTION-3

(ตัวอย่างการเกิดรูปแบบ Inside Bar ใน IQ OPTION)

จากภาพจะเห็นได้ว่ากราฟมีการเกิด Inside Bar ให้เทรดเดอร์พิจารณาจากแท่งหมายเลข 2 หากมองดูแล้วจะเห็นว่าแท่งหมายเลข 2 นั้นอยู่ภายใต้เงื่อนไขของการเกิด Inside Bar เนื่องจากมีจุด High-Low ที่ต่ำกว่าแท่งก่อนหน้า (Mother Bar) ดังนั้นเทรดเดอร์สามารถสันนิษฐานได้เลยว่า ณ ตอนนี้กราฟได้เข้าสู่รูปแบบ Inside Bar เรียบร้อยแล้ว จากนั้นเทรดเดอร์มีหน้าที่เพียงแค่ “รอ” ใช่แล้วสิ่งสำคัญคือการรอเท่านั้น รอให้กราฟเกิดการ Breakout ที่ตำแหน่งเส้นสีม่วง และในช่วงที่กราฟเกิดการ Breakout ตำแหน่งนี้จะเป็นการเข้าออร์เดอร์ของเรานั่นเอง

กลยุทธ์การเทรด Inside Bar ใน IQ OPTION-4

(ภาพตัวอย่างการใช้งาน Inside Bar ใน IQ OPTION)

หลังจากที่กราฟเกิดรูปแบบ Inside Bar ให้เทรดเดอร์ทำการเตรียมตัวรอเข้าออร์เดอร์ที่ตำแหน่งเส้นสีม่วง (ดังภาพประกอบ) เห็นได้ชัดเจนว่ากราฟได้เกิดการ Breakout ที่ตำแหน่งเส้นสีม่วง เทรดเดอร์สามารถใช้ตำแหน่งนี้ในการเข้าออร์เดอร์ขาย (Sell) ได้เลยเพราะเส้นสีเม่วงจะทำหน้าที่เปรียบเสมือ “แนวรับ” และเมื่อกราฟสามารถทะลุแนวรับได้จึงเกิดเป็นสัญญาณ Breakout สำหรับการเข้าเทรดนั่นเอง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
การเทรด Break out คืออะไร (Break out Trading)
การเทรด Break out คือ การเทรดทำในช่วงที่ราคาสามารถทะลุกรอบแนวรับ-แนวต้านได้สำเร็จจากหลักการพื้นฐานเดิมของแนวรับ-แนวต้าน ที่ได้ตั้งสมมติฐานเอาไว้คือหากราคาเข้าใกล้โซนแนวต้าน (over bought) หมายความว่าตอนนี้ตลาดได้มีการซื้อที่มากเกินไปเหล่าเทรดเดอร์จึงเตรียมออกคำสั่งขาย